Spørretimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til sosialministeren


Besvart: 13.04.1988 av sosialminister Tove Strand

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP): "Bevilgningene til bolig, klær og kost for asylsøkere styres automatisk av det antall som ankommer landet, altså av det såkalte behovet.

Hvorfor følges ikke det samme prinsipp når det gjelder bevilgninger til sykehjemsplasser, aldershjemsplasser og sykehusplasser for norske eldre og syke, slik at det med voksende behov automatisk blir bevilget de nødvendige beløp?"


Les hele debatten