Spørretimespørsmål fra Nils O. Golten (H) til sosialministeren


Besvart: 13.04.1988 av sosialminister Tove Strand

Nils O. Golten (H)

Spørsmål

Nils O. Golten (H): ""Eldre som ressurs" er gjennomgangstonen i fleire avisinnlegg siste tida. Det vises til pensjonistar som både er friske og har arbeidslyst.

Vil departementet ta initiativ til ein bedre utnytting av denne ressur- sen, t.d. innen frivillig omsorgsarbeid?"


Les hele debatten