Spørretimespørsmål fra Margit Hansen-Krone (H) til kommunal- og arbeidsministeren


Besvart: 13.04.1988 av kommunal- og arbeidsminister William Engseth

Margit Hansen-Krone (H)

Spørsmål

Margit Hansen-Krone (H): "Kommunaldepartementets kampanje "Ut av trengselen" har som mål å bremse utflytting og fremme innflytting i distriktene. Men samtidig driver Samferdselsdepartementet nedlegging av kommunikasjonstilbudene, bl.a. er Widerøe's flyveselskap tvunget til sterk reduksjon av rutetilbudet, som rammer distriktene og spesielt Nord-Troms.

Hva vil statsråden gjøre for bedre å samordne distriktspolitikken?"


Les hele debatten