Spørretimespørsmål fra Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A) til olje- og energiministeren


Besvart: 20.04.1988 av olje- og energiminister Arne Øien

Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A)

Spørsmål

Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A): "Befolkningen bosatt nær Øyeren og tilstøtende elver er urolige og frykter en kommende flom pga. sen og ugunstig snøsmelting. Storflommen i 1966 og 1967 og skadene etter disse er ikke glemt.

Vil statsråden medvirke til at Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen tapper ned magasinene så langt råd er slik at en skadeflom kan unngås?"


Les hele debatten