Spørretimespørsmål fra Hans J. Røsjorde (FrP) til justisministeren


Besvart: 20.04.1988 av justisminister Helen Marie Bøsterud

Hans J. Røsjorde (FrP)

Spørsmål

Hans J. Røsjorde (FrP): "I juni 1987 ble statsadvokat Svein Simonnæs suspendert fra sin stilling. Det er ennå ikke reist tiltale mot han til tross for at Grunn- lovens paragraf 22, andre ledd krever at det skal reises tiltale straks etter suspensjon.

Kan justisministeren svare på hvorfor en i denne sak ikke har fulgt denne lovbestemmelse?"


Les hele debatten