Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til sosialministeren


Besvart: 20.04.1988 av sosialminister Tove Strand

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "Ifølge avisoppslag er det nå svært usikkert om framdriftsplanen for kreftsenteret i Mesnali kan holdes. Grunnen skal være at det er uklart om når kreftforeningene kan innbetale et engangsbeløp på 10 mill. kroner til stiftelsens kapital.

Vil statsråden uavhengig av dette, sørge for at tidsplanen holdes, slik at byggearbeidene kan starte opp i sommer, og driften neste år?"


Les hele debatten