Spørretimespørsmål fra Ingrid Nylund (A) til landbruksministeren


Besvart: 20.04.1988 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Ingrid Nylund (A)

Spørsmål

Ingrid Nylund (A): "Strukturendringer og rasjonaliseringstiltak innafor landbrukssamvirket fører til en utstrakt nedlegging av arbeidsplasser i jordbrukets foredlings- industri. Samarbeidsorganet for Riksoppgjøret har som oppgave å påse at viktige samfunnshensyn blir ivaretatt ved gjennomføringen av slike rasjona- liseringstiltak.

Mener statsråden at dette organet har det nødvendige apparat for å kunne foreta slike vurderinger?"


Les hele debatten