Spørretimespørsmål fra Benn Eidissen (H) til kommunal- og arbeidsministeren


Besvart: 20.04.1988 av kommunal- og arbeidsminister William Engseth

Benn Eidissen (H)

Spørsmål

Benn Eidissen (H): "Vesterålen Regionråd søkte 9. oktober 1987 Kommunal- og arbeids- departementet om tilskudd til gjennomføring av et prosjekt for høyere utdanning. Ordførerne i Vesterålen har i brev av 4. mars 1988 karakterisert saken som en "hastesak". Svar på søknaden foreligger imidlertid ennå ikke.

Når kan svar foreligge, og er det grunn til å tro at det vil bli positivt?"


Les hele debatten