Spørretimespørsmål fra Ragna Berget Jørgensen (A) til kultur- og vitenskapsministeren


Besvart: 27.04.1988 av kultur- og vitenskapsminister Hallvard Bakke

Ragna Berget Jørgensen (A)

Spørsmål

Ragna Berget Jørgensen (A): "FOU-planen for Nord-Norge var ment å være en satsing fra Regjeringen for å høyne kompetansen i Nord-Norge. Høyere skole-senteret i Nordland er i første rekke knyttet til FOU-planen. Romsituasjonen ved skolen hindrer en utvikling i tråd med den vedtatte forutsetningen.

Hva vil statsråden gjøre for å løse romproblemene ved høgskolesenteret i Nordland slik at FOU-planen kan bli realisert og at utbyggingen av sivil- økonomutdanningen kan gå som vedtatt?"


Les hele debatten