Spørretimespørsmål fra Georg Apenes (H) til justisministeren


Besvart: 27.04.1988 av justisminister Helen Marie Bøsterud

Georg Apenes (H)

Spørsmål

Georg Apenes (H): "Påstander om forekommende maktmisbruk fra politiet side har vært gjen- stand for offentlig debatt og undersøkelser gjennom flere år.

Anser justisministeren det formålstjenlig nå å oppsummere de erfaringene og den kunnskapen som er kommet frem, slik at dette kan legges til grunn for videre arbeide med instrukser, organisering, utdannelse og rekruttering i politi-etaten?"


Les hele debatten