Spørretimespørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helse- og omsorgsministeren

Om hva statsråden vil gjøre for å sikre en bedre tverrfaglig oppfølging etter hjerneslag i overganger mellom ulike livsfaser, fra barn til ungdom, fra ungdom til voksen, fra spesialisthelsetjenesten til kommunalhelsetjenesten, og fra yrkesaktiv til AAP/ufør

Datert: 29.10.2020
Besvart: 04.11.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Nicholas Wilkinson (SV)

Spørsmål

Nicholas Wilkinson (SV): ?Årlig rammes om lag 12 000 i Norge av hjerneslag. Uansett alder oppleves det utfordringer med overganger mellom ulike livsfaser.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre en bedre tverrfaglig oppfølging fra barn til ungdom, fra ungdom til voksen, fra spesialisthelsetjenesten til kommunalhelsetjenesten, og fra yrkesaktiv til AAP/ufør?


Les hele debatten