Spørretimespørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

Om hvorfor Kunnskapsdepartementet avlyste forhandlingsmøtet med Rambøll, som ville ta oppdraget med å evaluere seksårsreformen, og hvordan det kunne gå så lang tid før tråden ble tatt opp igjen

Datert: 29.10.2020
Besvart: 04.11.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

Mona Fagerås (SV)

Spørsmål

Mona Fagerås (SV): ?Dagsavisen har avslørt hvordan Kunnskapsdepartementet med tidligere kunnskapsminister Jan Tore Sanner i spissen har trenert stortingsvedtaket om å evaluere seksårsreformen. Dette er alvorlig. Sanner var i utgangspunktet også imot en evaluering. Da departementet utlyste oppdraget kom det inn to interessenter, bl.a. ett fra Rambøll som ville ta oppdraget i samarbarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge. Rambøll ble innkalt til et forhandlingsmøte som senere ble avlyst.

Kan statsråden redegjøre for hvorfor dette møtet ble avlyst, hva det var med Rambølls prosjekt departementet ikke likte, og hvordan det kunne gå så lang tid før tråden ble tatt opp igjen?


Les hele debatten