Spørretimespørsmål fra Helga Haugen (KrF) til justisministeren


Besvart: 27.04.1988 av justisminister Helen Marie Bøsterud

Helga Haugen (KrF)

Spørsmål

Helga Haugen (KrF): "I Agderposten fra 19. april 1988, sies det at årets budsjetter for lensmennene i Aust-Agder er skåret ned med hele 45 % i forhold til 1987. Det betyr at det allerede nå ikke er midler igjen til reiseutgifter og overtid. Det påstås at det må skyldes en budsjetteringsfeil i Justisdepartementet.

Stemmer dette og vil det i tilfelle bli rettet opp?"


Les hele debatten