Spørretimespørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til kirke- og undervisningsministeren


Besvart: 27.04.1988 av kirke- og undervisningsminister Kirsti Kolle Grøndahl

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): "Hvilke kriterier er lagt til grunn for departementets definisjon av "små" fag i de videregående skoler?"


Les hele debatten