Spørretimespørsmål fra Solveig Sollie (KrF) til sosialministeren


Besvart: 27.04.1988 av sosialminister Tove Strand

Solveig Sollie (KrF)

Spørsmål

Solveig Sollie (KrF): "Ca. 6 000 nordmenn lider av Familiær Hyperkolesterolemi. Disse pasientene kan nå tilbys effektiv behandling ved hjelp av det nye medika- mentet Lovastatin. Foreløpig må pasienter betale hele utgiften selv - beløpende til ca. 15 000 kr året. Sen behandling i Statens legemiddel- kontroll er en av årsakene til at behandlingen ikke er alminnelig til- gjengelig.

Kan statsråden medvirke til at det blir en fortgang i denne saken?"


Les hele debatten