Spørretimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til sosialministeren


Besvart: 27.04.1988 av sosialminister Tove Strand

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP): "Regjeringen har fastsatt som mål full barnehagedekning i år 2000.

Når planlegger Regjeringen full dekning for aldershjemsplasser, syke- hjemsplasser og hjemmehjelp for landets eldre?"


Les hele debatten