Spørretimespørsmål fra Solveig Sollie (KrF) til landbruksministeren


Besvart: 27.04.1988 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Solveig Sollie (KrF)

Spørsmål

Solveig Sollie (KrF): "Ifølge oppslag i dagspressen har Regjeringen nå oppnevnt et utvalg til å føre forhandlinger om ny jordbruksavtale. Utvalget består utelukkende av menn.

Hvordan samsvarer dette med likestillingsloven og statsrådens tidligere uttalelser om kvinnerepresentasjon?"


Les hele debatten