Spørretimespørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeri- og sjømatministeren

Om hvorfor statsråden velger å gjøre kutt og svekke vårt fremste marine kunnskapsmiljø, Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, når regjeringen for ett år siden kom med en havstrategi, som beskrev tydelig at havet også i fremtiden vil være Norges viktigste kilde til arbeidsplasser, verdiskaping og velferd

Datert: 12.11.2020
Besvart: 18.11.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Regjeringen kom for ett år siden med en havstrategi, Blå muligheter, som beskrev tydelig at havet også i fremtiden vil være Norges viktigste kilde til arbeidsplasser, verdiskaping og velferd. Havforskningsinstituttet ble fremhevet som et av de største marine forskningsinstitutter i Europa. Fiskeridirektoratet er globalt ledende på forvaltning av havressurser og samlokalisering vil styrke kompetanse miljøene ytterligere.

Hvorfor velger allikevel statsråden å gjøre kutt i prosjektet og svekke vårt fremste marine kunnskapsmiljø?


Les hele debatten