Spørretimespørsmål fra Benn Eidissen (H) til finansministeren


Besvart: 04.05.1988 av finansminister Gunnar Berge

Benn Eidissen (H)

Spørsmål

Benn Eidissen (H): "Et flertall i finanskomiteen bad i fjor høst departementet vurdere hva som kan gjøres for å gjenopprette like konkurranseforhold for norske og finske lastebiler på Nordkalotten. På tross av flere henvendelser fra Norges Lastebileier-Forbund har hittil intet skjedd i saken.

Når vil den vurdering finanskomiteens flertall har bedt om foreligge, og er departementet innstilt på å bidra aktivt til like konkurranseforhold?"


Les hele debatten