Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til sosialministeren


Besvart: 04.05.1988 av sosialminister Tove Strand

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "Trygdeutbetalingene skjer i dag den 20. i måneden. Betalingsfristen for en rekke regninger er ofte tidligere. Dette medfører at trygdede får ekstragebyrer pga. for sen innbetaling.

Vil sosialministeren gå inn for at trygden blir utbetalt tidligere i måneden?"


Les hele debatten