Spørretimespørsmål fra Johan Buttedahl (Sp) til landbruksministeren


Fremsatt av: Oddbjørn Hågård ()
Besvart: 04.05.1988 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Johan Buttedahl (Sp)

Spørsmål

Johan Buttedahl (Sp): "Det er et akutt behov for flere veterinærer i Norge. Studiekapasiteten er begrenset. Det kan ta tid å opprette nye studieplasser i landet. Det er imidlertid gitt positiv respons fra Sverige og Storbritannia om kjøp av studieplasser allerede fra høsten 1988.

Vil departementet være positiv til kjøp av slike studieplasser i en overgangsperiode?" (Spørsmålet ble tatt opp av Oddbjørn Hågård)


Les hele debatten