Spørretimespørsmål fra Marit Rotnes (A) til samferdselsministeren


Besvart: 11.05.1988 av samferdselsminister Kjell Borgen

Marit Rotnes (A)

Spørsmål

Marit Rotnes (A): "Den sterkt trafikkerte RV 715 mellom Trondheim og fergeleiet Flakk i Sør-Trøndelag er sterkt utsatt for ras og derfor trafikkfarlig. Det er behov for 1,7 mill. kroner for å utbedre de mest utsatte deler av vegen i 1988.

Har samferdselsministeren mulighet for å framskaffe nødvendige midler for å utbedre denne vegstrekningen?"


Les hele debatten