Spørretimespørsmål fra Dag Jostein Fjærvoll (KrF) til sosialministeren


Besvart: 11.05.1988 av sosialminister Tove Strand

Dag Jostein Fjærvoll (KrF)

Spørsmål

Dag Jostein Fjærvoll (KrF): "Et fylkestingsmedlem i Nordland som er 100% ufør får fradrag i trygden når møtegodtgjørelsen overstiger et bestemt beløp.

Er dette etter statrådens mening i samsvar med målet om at ulike grupper skal kunne delta i politisk arbeid, og vil det bli tatt initiativ til å endre regelverket på dette området?"


Les hele debatten