Spørretimespørsmål fra Ragnhild Queseth Haarstad (Sp) til landbruksministeren


Besvart: 11.05.1988 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp)

Spørsmål

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp): "Landbruksministeren har lagt stor vekt på kvinners deltagelse i råd og utvalg innen landbruket. NBU's representant i Bjerkholtutvalget fikk ikke delta i utvalgets siste planlagte møte, 29. april 1988 pga. fødsel.

Hvordan ser landbruksministeren på at et offentlig utvalg som har arbeidet i 1 1/2 år legger opp arbeidet slik at en kvinne pga. fødsel, ikke gis mulighet til å delta?"


Les hele debatten