Spørretimespørsmål fra Hans Svendsgård (H) til kultur- og vitenskapsministeren


Besvart: 18.05.1988 av kultur- og vitenskapsminister Hallvard Bakke

Hans Svendsgård (H)

Spørsmål

Hans Svendsgård (H): "Fra høsten 1988 startet Bodø lærerhøgskole et desentralisert studie- tilbud for utdanning av allmennlærere og førskolelærere. Den 17. mars 1988 går Bodø lærerhøgskole ut med et skriv til de kommuner som har studenter som er opptatt med anmodning om økonomisk bistand.

Er utdanning av allmennlærere og førskolelærere med dette blitt et kommuneansvar?"


Les hele debatten