Spørretimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til fiskeriministeren


Besvart: 18.05.1988 av fiskeriminister Bjarne Mørk-Eidem

Theo Koritzinsky (SV)

Spørsmål

Theo Koritzinsky (SV): "Vil fiskeriministeren ta initiativ til at Norge hever minstemålet for torsk til 50 centimeter?"


Les hele debatten