Spørretimespørsmål fra Kjellbjørg Lunde (SV) til kommunal- og arbeidsministeren


Besvart: 18.05.1988 av kommunal- og arbeidsminister William Engseth

Kjellbjørg Lunde (SV)

Spørsmål

Kjellbjørg Lunde (SV): "Ei undersøking NBBL har utført syner at det ikkje er uvanleg at bukostnadene for ein vanleg familiebustad utgjer 60 % av ei gjennomsnitts- inntekt.

Meiner kommunalministeren at kostnadene på bustadmarknaden er tilfreds- stillande, eller vil det bli gjort noko med saka?"


Les hele debatten