Spørretimespørsmål fra Hans J. Røsjorde (FrP) til forsvarsministeren


Besvart på vegne av: Forsvarsministeren
Besvart: 25.05.1988 av utenriksminister Thorvald Stoltenberg

Hans J. Røsjorde (FrP)

Spørsmål

Hans J. Røsjorde (FrP): "24. oktober 1987 sier forsvarsministeren til Bergens Tidende: "Langtidsplanen for Forsvaret 1989-93 vil bli lagt fram for Stortinget til jul." Påsken er passert og ifølge pressen skulle 20. mai 1988 være aktuell dato. 18. mai 1988 opplyser Bergens Tidende at sannsynlig dato for frem- leggelse er 3. juni 1988.

Kan statsråden opplyse om når langtidsplanen blir forelagt Stortinget?"


Les hele debatten