Spørretimespørsmål fra Sigurd Holemark (H) til miljøvernministeren


Besvart: 01.06.1988 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

Sigurd Holemark (H)

Spørsmål

Sigurd Holemark (H): "Rømskog kommune i Østfold har i samarbeid med Årjang kommune i Sverige inngått et samarbeid om et kalkingsprosjekt på norsk side.

Vil miljøvernministeren i samarbeid med svenske myndigheter ta initia- tiv til å stimulere flere kommuner på begge sider av grensen til samarbeid om denne type miljøvernprosjekter?"


Les hele debatten