Spørretimespørsmål fra Ingrid Nylund (A) til miljøvernministeren


Besvart: 01.06.1988 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

Ingrid Nylund (A)

Spørsmål

Ingrid Nylund (A): "Etter gjeldende regelverk skal det gis fellingstillatelse på bjørn når det er påvist at den har slått beitende bufe i et betydelig omfang. Behand- lingen av søknaden om fellingstillatelsen tar i dag så lang tid at jakten blir unødig vanskelig og kostbar.

Hva kan statsråden gjøre for å forenkle saksbehandlingen?"


Les hele debatten