Spørretimespørsmål fra Karin Lian (A) til miljøvernministeren


Besvart: 01.06.1988 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

Karin Lian (A)

Spørsmål

Karin Lian (A): "Det norske utslipp av haloner utgjør 50 % av de norske ozonødeleggende stoff.

Hva vil miljøvernmyndighetene gjøre for å redusere eller erstatte bruken av haloner?"


Les hele debatten