Spørretimespørsmål fra Tuva Moflag (A) til forsvarsministeren

Om hvordan regjeringen har vernet lokalbefolkningen mot smittetrykket i forbindelse med Forsvarets avlyste vinterøvelse i Nord-Norge, da ca. 100 av de ankomne utenlandske soldatene har fått påvist covid-19

Datert: 04.02.2021
Besvart: 10.02.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Tuva Moflag (A)

Spørsmål

Tuva Moflag (A): Importsmitte har bidratt til både første og andre bølge med koronasmitte i Norge. I mars 2020 ble Forsvarets vinterøvelse avlyst grunnet smittefare. Cirka. 3 000 utenlandske soldater skulle delta i årets vinterøvelse. Svært mange hadde allerede ankommet Nord-Norge da øvelsen ble besluttet avlyst. Om lag 100 utenlandske soldater har fått påvist covid-19, flere av dem med det muterte viruset.

Hvordan har regjeringen trygget lokalbefolkningen og vernet dem mot smittetrykket som oppstod i forbindelse med den planlagte vinterøvelsen?


Les hele debatten