Spørretimespørsmål fra Peter Angelsen (Sp) til forsvarsministeren


Besvart: 01.06.1988 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

Peter Angelsen (Sp)

Spørsmål

Peter Angelsen (Sp): "Av oppslag i avisen Fremover 20. mai 1988 går det fram at Troms militære sykehus på Setermoen står i fare for å bli lagt ned. Sykehuset ble i 1983 rustet opp for 15 mill. kroner. Indre Troms står dermed i fare for å miste et viktig tilbud, og 30-40 arbeidsplasser går tapt.

Vil statsråden bidra til å forhindre nedleggelse av Troms militære sykehus?"


Les hele debatten