Spørretimespørsmål fra Peter Angelsen (Sp) til samferdselsministeren


Besvart: 01.06.1988 av samferdselsminister Kjell Borgen

Peter Angelsen (Sp)

Spørsmål

Peter Angelsen (Sp): "EXOTECH A/S har arbeidet i snart to år for å få typegodkjent nødpeile- utstyr for skip firmaet har utviklet. Utstyret har fått meget positiv omtale fra alle instanser som har med sikkerhetsarbeidet til sjøs å gjøre. Allike- vel motsetter Teledirektoratet seg typegodkjenning.

Hindrer norsk lov at utstyret kan typegodkjennes og hva vil statsråden gjøre for at utstyret kan tas i bruk for å bedre sikkerheten til dem som ferdes på havet?"


Les hele debatten