Spørretimespørsmål fra Svein Alsaker (KrF) til kirke- og undervisningsministeren


Besvart: 01.06.1988 av kirke- og undervisningsminister Kirsti Kolle Grøndahl

Svein Alsaker (KrF)

Spørsmål

Svein Alsaker (KrF): "Kirke- og undervisningsdepartementet har nektet Biblia Brevskole for- nyet godkjennelse av Carl Fr. Wisløffs bok "Det kristne livet" som brevkurs til allment bruk. Innhentet juridisk vurdering, som er forelagt departe- mentet, viser at denne nektelsen ikke har juridisk hjemmel.

Vil statsråden på denne bakgrunnen revurdere avslaget?"


Les hele debatten