Spørretimespørsmål fra Annelise Høegh (H) til sosialministeren


Besvart: 01.06.1988 av sosialminister Tove Strand

Annelise Høegh (H)

Spørsmål

Annelise Høegh (H): "Sosialministeren antydet i Stortinget 12. april 1988 at trygdemel- dingen ville komme i månedsskiftet april/mai 1988. I et intervju i Dags- revyen 25. mai 1988 utsatte statsministeren meldingen på ubestemt tid.

Når kan Stortinget vente å få korrekte opplysninger om framleggelsen av trygdemeldingen?"


Les hele debatten