Spørretimespørsmål fra Borghild Røyseland (KrF) til sosialministeren


Besvart: 01.06.1988 av sosialminister Tove Strand

Borghild Røyseland (KrF)

Spørsmål

Borghild Røyseland (KrF): "Økningen i antall aborter er i særlig grad konsentrert til alders- gruppen 15 - 24 år.

Kan departementet gjøre noe spesielt overfor denne gruppen når det gjelder abortforebyggende tiltak?"


Les hele debatten