Spørretimespørsmål fra Oddbjørn Hågård (Sp) til landbruksministeren


Besvart: 01.06.1988 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Oddbjørn Hågård (Sp)

Spørsmål

Oddbjørn Hågård (Sp): "Hjorteoppdrett kan bli en nisje for vårt landbruk, men det er i dag et stort problem å skaffe nok livdyr til denne produksjonen. Norsk Hjorte- avlsforening ser det derfor som sin hovedoppgave, i startfasen, å åpne for import av dåhjort fra Sverige.

Hva vil Landbruksdepartementet gjøre for at bl.a. hjorteopprett kan utvikles til å bli ei ny næring i Norge?"


Les hele debatten