Spørretimespørsmål fra Tora Aasland (SV) til kommunal- og arbeidsministeren


Besvart: 01.06.1988 av kommunal- og arbeidsminister William Engseth

Tora Aasland (SV)

Spørsmål

Tora Aasland (SV): "Det er stort behov for investeringer for å få slutt på forurensende kloakkutslipp i mange kommuner.

Hva kan departementet gjøre for å påskynde løsningen av disse prob- lemene, eventuelt gjennom ekstraordinære finansieringstiltak?"


Les hele debatten