Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til næringsministeren

Om hva som er bakgrunnen for at regjeringen ikke har sørget for at kvalitet vektes høyere, og stilt krav om moderne framdriftsteknologi for å legge til rette for at det nye forskningsskipet for Havforskningsinstituttet kunne bygges i Norge

Datert: 04.03.2021
Besvart på vegne av: Næringsministeren
Besvart: 10.03.2021 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

Spørsmål

Sigbjørn Gjelsvik (Sp): Stortinget bevilget i juni midler til et nytt forskningsskip for Havforskningsinstituttet som del av krisetiltak for norsk maritim næring. Ifølge Maritimt Magasin 26. februar skal forskningsskipet bygges ved Holland Shipyards Group i Nederland. I anbudet har pris blitt vektet høyere enn kvalitet. I tillegg skal skipet bygges på gammel framdriftsteknologi.

Hva er bakgrunnen for at regjeringen ikke har sørget for at kvalitet vektes høyere, og stilt krav om moderne framdriftsteknologi for å legge til rette for at skipet bygges i Norge?


Les hele debatten