Spørretimespørsmål fra Kåre Kristiansen (KrF) til olje- og energiministeren


Besvart: 12.10.1988 av olje- og energiminister Arne Øien

Kåre Kristiansen (KrF)

Spørsmål

Kåre Kristiansen (KrF): "7,5 %-reduksjonen i vår oljeproduksjon fører åpenbart ikke til lavere produksjon innen OPEC - og har derfor heller ingen virkning på prisene.

Akter Regjeringen å foreta seg noe for å oppheve dette selvpålagte og unyttige inntektstap?"


Les hele debatten