Spørretimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til forsvarsministeren


Besvart: 12.10.1988 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

Theo Koritzinsky (SV)

Spørsmål

Theo Koritzinsky (SV): "Forsvarsministeren har uttalt i et foredrag 5. oktober 1988 at han frykter at rustningskappløpet etter INF-avtalen forskyves nordover og kan bety opprustning med sjøbaserte krysserraketter.

Hvilke planer fins i NATO for dette, og hvilke tiltak har Norge fore- slått overfor USA og Sovjet for å stanse en slik utvikling?"


Les hele debatten