Spørretimespørsmål fra Hallgrim Berg (H) til finansministeren


Besvart: 12.10.1988 av finansminister Gunnar Berge

Hallgrim Berg (H)

Spørsmål

Hallgrim Berg (H): "Dei urimelege sidene ved skattlegging av yrkesbil i næring vekkjer harme. Statsråden hevda i spørjetimesvar 1. juni 1988 at ulempene må haldast opp mot omsynet til forenkling av skattereglane og mindre arbeid for likningskontora.

Vil statsråden no ta initiativ til å rette opp dei urettferdige sidene ved denne skattlegginga, ikkje minst når det attpåtil viser seg at dei nye reglane ikkje fører til forenkling, men meirarbeid?"


Les hele debatten