Spørretimespørsmål fra Brita Borge (H) til justisministeren


Besvart: 20.10.1988 av justisminister Helen Marie Bøsterud

Brita Borge (H)

Spørsmål

Brita Borge (H): "Justisdepartementet har i september gitt ordre om at Søndre fengsels- distrikt (og andre distrikter) må kansellere alle innkallinger av domfelte til soning. Dette skal skyldes mangel på lukkede fengselsplasser.

Hva vil statsråden gjøre for at denne kriminalpolitisk helt umulige situasjon kommer til opphør?"


Les hele debatten