Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til utenriksministeren

Datert: 14.02.1997
Besvart: 19.02.1997 av utenriksminister Bjørn Tore Godal

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): Ifølge nederlandske media har utenriksminister Godal orientert Nederlands utenriksminister om at Norge "på nytt (vil) gå inn for medlemskap i Den europeiske union".

Hvordan kan Godal kreve folkets nei til EU og gi EUs formannskap et slikt løfte?


Les hele debatten