Spørretimespørsmål fra Mona Røkke (H) til olje- og energiministeren


Fremsatt av: Eva R. Finstad ()
Besvart: 26.10.1988 av olje- og energiminister Arne Øien

Mona Røkke (H)

Spørsmål

Mona Røkke (H): "Norge har sluttet seg til EFs lavspenningsdirektiv.

Kan dette innebære en svekkelse av sikkerhetsegenskapene ved elektriske husholdningsapparater sett i relasjon til barn og barneulykker?" (Tatt opp av Eva Finstad)


Les hele debatten