Spørretimespørsmål fra Britt Harkestad (KrF) til fiskeriministeren


Besvart: 26.10.1988 av fiskeriminister Bjarne Mørk-Eidem

Britt Harkestad (KrF)

Spørsmål

Britt Harkestad (KrF): "Det vert opplyst at det framleis ligg 10 ankesaker som gjeld oppdrettskonsesjon for matfiskanlegg, til handsaming i Fiskeridepartementet.

Kan fiskeriministeren gjere noko for å få fortgang i sakshandsaminga, og kan han eventuelt seie noko om desse søknadene, eller nokre av dei, kan få ei positiv tilråding?"


Les hele debatten