Spørretimespørsmål fra Peter Angelsen (Sp) til fiskeriministeren


Besvart: 26.10.1988 av fiskeriminister Bjarne Mørk-Eidem

Peter Angelsen (Sp)

Spørsmål

Peter Angelsen (Sp): "Store mengder sei er i år levert ubearbeidet til sovjetiske kjøpe- fartøyer i Finnmark.

Vil statsråden foran neste års sesong, ta initiativ til tiltak, slik at industrien i landsdelen i større grad kan finne det lønnsomt å anvende sei til foredling?"


Les hele debatten