Spørretimespørsmål fra Solveig Sollie (KrF) til sosialministeren


Besvart: 26.10.1988 av sosialminister Tove Strand

Solveig Sollie (KrF)

Spørsmål

Solveig Sollie (KrF): "Hva kan Regjeringen gjøre for å gi anorexia/bulemipasienter et raskere og bedre behandlingstilbud?"


Les hele debatten