Spørretimespørsmål fra Gunnar Fatland (H) til samferdselsministeren


Besvart: 26.10.1988 av samferdselsminister William Engseth

Gunnar Fatland (H)

Spørsmål

Gunnar Fatland (H): "Bl.a. Sola videregående skole driver i dag flyteknisk opplæring etter fagplaner tilrettelagt i samarbeid med Opplæringsrådet for flyindustrien. Trass i gjentatte henvendelser har det hittil ikke lykkes å få opplæringen verifisert og godkjent av Luftfartsverket.

Vil statsråden bevirke at Luftfartsverket snarest behandler saken?"


Les hele debatten